Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

by -
37 190

Cập nhật nhanh, sớm, chính xác nhất DAP AN DE THI DAI HOC MON HOA KHOI A NAM 2013. Xem hướng dẫn giải, đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2013 từ bộ giáo dục và đào tạo.

ĐÃ CÓ Dap an de thi dai học mon hoa nam 2013 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay bên dưới…

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC. MỜI CÁC SĨ TỬ VÀ QUÝ PHỤ HUYNH NHẤN F5 liên tục nếu LOADING…

MÃ ĐỀ 617:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 f2a3631ae9025eb688e31730771d5123

MÃ ĐỀ 531:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 db80a1c96755960974843d5ecc4c1d5a

MÃ ĐỀ 193:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 eb6151ae092e61db1f3e8d0cc8c14050

MÃ ĐỀ 463:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 4f309584880a9fe33fec36b4fff51978

MÃ ĐỀ 286:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 d907bcca4e02b7c5ef270e474558846f

MÃ ĐỀ 374:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 c10a29dbf5beb2ef13414679bd0fc23b

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ ĐANG ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA CẬP NHẬT nhấn F5 liên tục

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 load24h

Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh gọn, sớm nhất dap an de thi dai hoc mon hoa khoi a nam 2013. Trong quá trình chờ đợi mời các bạn tham khảo cấu trúc đề thi môn Hóa năm 2013 từ Bộ Giáo dục và đào tạo.

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)
– Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
– Sự điện li: 1 câu
– Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
– Đại cương về kim loại: 2 câu
– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
– Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
– Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Este, lipit: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 3 câu
– Cacbonhidrat: 1 câu
– Polime, vật liệu polime: 1 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
II- Phần riêng:
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu
B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu

 Tham khảo Đáp án đề thi đại học môn hóa khối A năm 2012 MÃ ĐỀ 752:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 f0c062c8f47467d7f25bd69a53606e66

Đáp án từ bộ giáo dục:

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 1e0c2705ded42b91a57ea26807dcc312

Dap an de thi dai hoc mon hoa khoi a chỉ có trên tinanninh.com và cập nhật sớm nhất hiện nay. Mời quý vị ghé tham thường xuyên để biêt đáp án sớm nhất.

Chúc các sĩ tử có một mùa thi thành công!

37 COMMENTS

Leave a Reply