Home » xin an den tran
Phụ nữ giẫm đạp lên nhau xin ấn đền Trần

Phụ nữ giẫm đạp lên nhau xin ấn đền Trần

7h sáng 24/2/2013, đền Trần bắt đầu phát ấn cho du khách. Cảnh tượng giẫm đạp... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: